Skip to main content

Człowiek z Gdańska 

Image
Linia
Linia

Inauguracja roku akademickiego 2021/22, która odbyła się w Bibliotece Uniwersytetu Gdańskiego w tym roku miała wyjątkowy charakter. Z inicjatywy Rektora Prof. Piotra Stepnowskiego i za zgodą Pani Prof. Krystyny Zachwatowicz-Wajdy nowo powołanemu na UG Uniwersyteckiemu Centrum Filmowemu zostało bowiem nadane imię Andrzeja Wajdy - doktora honoris causa uczelni. Wydarzeniu temu towa-rzyszył wernisaż wystawy Wajda. Człowiek z Gdańska, na której zaprezentowanych zostało ponad 150 rysunków i akwarel słynnego reżysera, a także ponad 50 plakatów z jego filmów. Wszystkie prace udo-stępniło ze swoich zbiorów Muzeum Sztuki i Techniki Japońskiej Manggha w Krakowie, które to mu-zeum w 1994 r. zostało założone z inicjatywy i fundacji Andrzeja Wajdy. Kuratorami wystawy są: ze strony UG – prof. Kamil Zeidler, a ze strony Muzeum Manggha – dr Anna Król. Będzie ona prezentowa-na w sali wystawowej (rysunki i akwarele) oraz w przestrzeni otwartej (plakaty) Biblioteki Głównej UG do 30 stycznia 2022 r. Jest to jedyna jak dotąd wystawa prac Wajdy w Polsce północnej i jedna z naj-większych, jakie kiedykolwiek zostały zorganizowane.

Data: do 30 stycznia 2022 r
Miejsce: Biblioteka UG

Image
foto:
Karol Kacperski
Image
foto:
Karol Kacperski