Skip to main content

Śmietański, Mosur, Radtke, Klaman,

Grupa SM RK+

„Każda żywa istota jest motorem napędzającym wszechświat. Choć  pozornie wpływa tylko na bezpośrednie otoczenie, strefa wpływu zewnętrznego rozciąga się na nieskończoną odległość”

Nikola Tesla 7 lutego 1915

Image
Linia
Linia
Image

WENECJA (czerwiec 2021)

Prezentowane prace grupy SM Rk+ łączy spoiwo celulozy bakteryjnej.

Członkowie grupy związali swoje działania w projekcie na bazie zainteresowania pracami bioartowskimi opartymi o tzw. mokre media. Nie chodzi tu jednak o same użycie takiego medium. Relacja powstaje tu na bazie pytania o znacznie tego post humanistycznego gestu jakim jest dopuszczenie do projektu innego organizmu i jego środowiska, wytworu, który nie do końca rozumiemy. Postulowany współudział istoty nie-ludzkiej (non-human being - NHB) musi budzić kontrowersje. Czy zamierzone partnerstwo jest nim w rzeczywistości. Czy oddanie części procesu twórczego jest faktycznym gestem zrównania aktorów tak rozumianym procesie twórczym? Czy może jest powrotem do typowo antropocentrycznego sposobu pojmowania świata, gdzie istota supremująca niejako pozwala tej innej na współudział? Czy rzeczywiście te istoty współuczestniczą, czy są tylko wykorzystane? Tak postawione pytanie nakazuje zobaczyć tę jakże ludzką cechę poprzez naszą ocenę nie pracy lecz wytworu, obiektu, czy dzieła w sztuce. Czy perspektywa prezentacji ogranicza percepcję? Grupa pokazuje w swoich pracach to czego nie widać, a co zastanawiające dla tak postawionych pytań. Nakazuje odwrócić głowę, żeby zobaczyć nie twór a proces, nie przedstawienie, które myli a strukturę, która może zachwycić. Jest jak symboliczne w Egipcie odwrócenie głowy od grobowca Ramzesa II, aby zobaczyć za sobą Zbiornik i Tamę Asuańską. W prezentowanych pracach główną rolę pełni celuloza  bakteryjna wytworzona przez szczep Acetobacter Xylinum. Znacząca większość ludzi nawet nie zdaje sobie sprawy z jej istnienia, pracy bakterii w gorących lokalizacjach lasów Ameryki Południowej i Azji, swoją uwagę kierując na otaczające drzewa. A to Acetobacter jest twórcą najdoskonalszej siatki celulozy, architektury opartej o regularny sześćdziesięcio-nanomilimetrowy splot, mocniejszy i bardziej logiczny niż ten wytwarzany przez drzewa. Przez swoje prace członkowie grupy prezentują tę ułomność człowieka w kontakcie z naturą, gdzie nasze wyobrażenia nakazują nam zwracać uwagę na to co postrzegamy jako piękne, potężne, czy majestatyczne. Co gorsze, to postrzeganie podlega narzuconym i utartym kalkom, które nie pozwalają nam zobaczyć. Architektura celulozy i żyjących w niej bakterii jest przykładem tworzenia habitatów dla samych siebie, które niczego nie niszczą, egzystują i rozwijają się dzięki wyjątkowym cechom, które same bakterie wypracowały w ewolucji.

Tak więc nie dopuszczamy tu bakterii jako partnera w procesie, ale być może poprzez odwrócenie znaczeń nauczymy się patrzenia na innych bez odrzucenia ich pozornej małości, nieistotności. Może nauczymy się czegoś od bakterii bez łudzenia się, że zrozumiemy ich mentalność i konstrukcję społeczną z naszej perspektywy. Szacunek dla innego nie oznacza narzucenia współpracy, lub wzorca.

Projekt grupy został przygotowany we współpracy z korporacją Bowil Biotech z Władysławowa wykorzystującą bakterię Acetobacter Sp. w produkcji materiałów medycznych w tym implantów opony twardej mózgu. Korporacja dysponuje celulozą bakteryjną o najwyższym na świecie stopniu zaawansowania czystości produkcji i jej projektowania genetycznego. Opisany w projekcie materiał posiada unikalne właściwości architektury strukturalnej jako nośnik substancji chemicznych, filtr czy obojętna immunologicznie proteza.

Image

Grzegorz Klaman

„Mój dom jest twoim domem” 2021

Interesuje mnie symbiotyczna relacja między gatunkowa, nakładające się i przenikające habitaty. Kula ziemska jako nasz dom, ale to dom wspólny , nie tylko ludzki, mnogość współistniejących siedlisk, mój dom, dom jaskółek, kotów, os i pająków.  Pająk  krzyżak ogrodowy (Araneus diadematus) od wielu tygodni podróżuje razem ze mną samochodem,  jego tymczasowy dom to osłona samochodowego lusterka, które oplotła jego sieć. Zainspirowany jego zdolnością do przemieszczania w tak nietypowy sposób dla tego rodzaju pająków,  zaprosiłem go do podróży w przenośnym biohabitacie, który został zbudowany  z celulozy  bakteryjnej wytworzonej przez szczep Acetobacter Xylinum. Zbudowane przez nie  niezwykle efektywnie uporządkowane mikrostruktury stają się „domem” dla pająka.  Praca bakterii koreluje z umiejętnościami pająka, jego doskonałe konstrukcje architektoniczne – sieci, podkreślą obecność nie ludzkiego kreatora jego wyjątkowe umiejętności w projekcie razem z homo sapiens.

Image

Maciej Śmietański

„Burka”

Po dominacji człowieka w antropocenie ludzie przestają używać rozumu i logiki do oceny i zmiany świata. Rozumowanie zastąpione jest przez kalki wiadomości prasowych  i telewizyjnych, internetowe memy i piktogramy. Skrócenie formy przekazu do mieszczącego się w sms-ie lub przekazie instagramu powoduje zmianę logiki na natychmiastową odruchową reakcję. Zawsze bazuje on na kalkach. W pracy BURKA autor tworzy taką kalkę. Jednak budząca odrazę gnijąca burka jest wytworem najbardziej zaawansowanej inżynierii genetycznej i procesów laboratoryjnych. Materiał – celuloza bakteryjna, której powstawanie  jest wynikiem modyfikacji genetycznej bakterii (Acetobacter xylinum), które zamiast rozkładać produkuje czystą celulozę, układa ja w chaotyczny sposób, powodując, że jest wytrzymalsza od celulozy roślinnej (drewno). Burkę celulozową zasiedlają bakterie, które ją wyprodukowały, są niejako u siebie. Jedynie pojawiające się hasła z wystąpienia  Jarosława Kaczyńskiego, z którymi ten habitat się zestawia nadają mu  kontekst.

Image

Wojtek Radtke

"Biomoney"

Architektura - źródło Wikipedia

(łac. architectura, od architector "buduję" z gr. archi "naczelny" i tekton "budowniczy")  ogół obiektów materialnych, tworzonych przez człowieka, trwale związanych  z określonym punktem powierzchni Ziemi służących zaspokojeniu jego potrzeb osobistych jak i społecznych. W innym ujęciu mianem archiektury określa się dyscyplinę organizującą i kształtującą przestrzeń w realnych formach niezbędnych do zaspokojenia materialnych i duchowych potrzeb człowieka.

Fundamentem struktury dzisiejszej cywilizacji nie są miasta, budowle, obyczaje, więzi, relacje, nauka czy kultura lecz pieniądz.  Pierwotne ludzkie, archetypowe, społeczne i kulturowe wartości zastąpił  papier wartościowy zwany potocznie banknotem osadzając Nas w roli  budowniczych systemu.

System społeczny, który umożliwia funkcjonowanie w zorganizowanej formie

wyjaławia Naszą wrażliwość. Usypia Naszą czujność. Deformuje Nasze wartości. Przenika Nas. Stajemy się nim.

Sprzeciwiam się temu wewnętrznie.  Z pozycji artysty uruchamiam pierwotną pamięć i zwracam uwagę na to czym jest wspomniana umowność.

Korzystając z możliwości biotechnologii angażuję bakterie do produkcji symbolicznych biobanknotów. Dostarczając im formę czyli ukształtowaną przestrzeń, pożywienie oraz odpowiednie warunki życia formatuję je i zamieniam w banknot podobnie jak system formatuje Nas.

Produkowana przez nie bioceluloza spełnia założenia  ludzkiej definicji architektury. One tworzą strukturę społeczną wg architektonicznego wzoru. One są architekturą. Wytwarzanie spoiwa to ich życiowy program, sens życia. Ludzie nazywają to misją.

Moją artystyczną misją są próby prowokacji do refleksji. Czy proces zamiany ról i znaczeń, który w miejscu ludzkich wartości ulokował wartościowy papier (pieniądz) to właściwy kierunek rozwoju struktury naszej cywilizacji? Wartości nie da się wycenić...

Biobanknot stanowi swoistą metaforę opisanego zjawiska.

 

Image

Piotr Tadeusz Mosur 

"Trickster." 2021
Technika: Gips, bioceluloza, posiew bakteryjny, drewno, szkło, akryl

Zakorzeniony kulturowo wizerunek bajkowej kukły — Pinokia, stał się jednym z najbardziej rozpoznawalnych reprezentacji kłamstwa. Ta fikcyjna postać stworzona przez Carla Collodiego i rozpowszechniona dzięki animacji Disneya do dziś, przez swój rosnący w trakcie zaprzeczania prawdzie nos, snuje opowieść o odpowiedzialności dotyczącej wyrażania sądów. W tym przypadku figura została wykorzystana do zobrazowania sytuacji mediów publicznych w Polsce. Bakterie pobrane z dziennikarskich mikrofonów, hodowanych na biocelulozowym podłożu stanowią nos Pinokia, który ciągle rośnie.

Image

Hanower  (wrzesień 2021)

UTOPIA ARCHITEKTURY SPOŁECZNEJ

W Centrum Fausta w Hanowerze kuratorzy wystawy postanowili zwrócić uwagę na projekty historycznie, czy też mentalnie organizujące życie człowieka, tkankę społeczeństwa ubraną w formę. Projekt o tyle ciekawy, że realizowany w mieście, z którego wywodzi się próba wcielenia w życie idei idealnego miasta-ogrodu opracowanego przez Ebenezera Howarda (1902 - Garden Cities of To-morrow). Człowiek w swoim dążeniu zawsze próbował zorganizować przestrzeń dla poprawy warunków życia, jednak nie zawsze efekt spełniał pokładane nadzieje i oczekiwania. Na wystawie tłem dla prezentowanych prac są wielkoformatowe postery zajmujące całe ściany. Oglądamy na nich przykłady architektury brutalistycznej z całego świata – budynki organizmy, budynki maszyny. Ich funkcja zaprojektowana jako supremacja przestrzeni i funkcji nad człowiekiem, który niejako wypełnia ich trzewia. Tak zorganizowana przestrzeń staje się pretekstem dla artystów do dyskusji nie tylko z organizacją życia, ale też z ideą całego założenia organizacji. Jest znamiennym, że twórca, architekt, artysta stawia sobie za cel poukładanie zachowań, celów i treści codzienności jednostki. Czy jednak doprowadza to do zamierzonego celu?

Grupa SM Rk+ po raz kolejny stawia sobie za cel skonfrontowanie tego założenia z rzeczywistością. Ukazania organizacji z założenia szlachetnej, jako systemu opresji, destrukcji, wieloznaczności i fałszu takiej idei. Ukrytego cierpienia i źródeł wykluczenia schowanych za fasadą harmonii. W pracach wybrzmiewa horror utraconych marzeń, jak idea Atlantydy w pracy Radtkego, czy miasta idealnego w pracy Klamana. Tu efektem utopijnego założenia jest wykluczenie zwierząt, a więc redukcja myślenia do czystej dominacji- antropocentryzmu, czy zniszczenia flory oceanów. W organizacji grup społecznych jak obóz rzymski Mosura, czy obóz uchodźców Śmietańskiego czai się cień faszyzmu, nietolerancji religijnej, czy wykluczenia rasowego i etnicznego. Ma to przypomnieć, że w tysiącach lat historii człowieka nie udało się uciec od projektów realizowanych przez jednych dla swoich, bez innych. W dobie posthumanizmu te prace przypominają niebezpieczeństwo myślenia o sobie, bez innych. I tak dziś inny rozszerza się z prostego pojęcia „Arab”, czy „kolorowy” na cały ekosystem, biotom tworzący skomplikowane zależności utrzymujący planetę we względnej stabilności istnienia. Autorzy jasno deklarują, że bez rozszerzenia myślenia daleko poza granicę społeczeństwa zadeklarowana przez kuratorów wystawy „utopia architektury społecznej” zawsze będzie tylko utopią.  Sztuka krytyczna przeradza się tu niejako w manifest ery po-człowieku wyprowadzając ujmującą formę z głębokiego przemyślenia sensu naszej obecności na planecie.

Image

Maciej Śmietański

"Idioci."
Technika: opłatek, własna krew autora, lalka Barbie, dzianina, papier

Złoty wiek jest teraz.  Ale to WY jesteście w stanie za swoje przekonania ukamieniować własne córki. MY przelejemy swoją krew, żeby obronić swoje wartości. Wy możecie nas bić i zabijać, my rozłożymy drut kolczasty i zamkniemy was w obozach. Mienimy się dlatego humanistami. Ale tak naprawdę jesteście/jesteśmy narzędziami w rękach dwóch nieistniejących, starożytnych brodatych i okrutnych bogów tworzących własne utopie organizacji naszego/waszego życia i społeczeństwa. Och idioci.

Image

Piotr Tadeusz Mosur

"Pyrrus" 2021
Technika: Drewno, metal, bawełna, krew zwierzęca, krew ludzka

Skłonność do przezwyciężania wszelkiego rodzaju zdarzeń, które kategoryzujemy jako przeciwności, zdają się naturalnym, charakterystycznym dla naszego gatunku zachowaniem. Rzadko jednak zdajemy sobie sprawę z dualistycznego kształtu naszych zachowań, etycznego wymiaru konsekwencji czynów i ponoszonych strat, szczególnie w przypadkach spraw, które na dobre zadomowiły się w naszej codzienności, usypiając czujność. Skojarzeniowe uzusy, jak prezentowana figurka, kojarząca się nade wszystko ze sportem, tak naprawdę jest pamiątką po Igrzyskach XI Olimpiady z 1936 roku, którą zorganizowała III rzesza, podobnie jest w przypadku innych prezentowanych elementów instalacji, w której ozdobny proporzec tak naprawdę jest namalowanym krwią planem wojskowego obozu rzymskiego.

Militarno-sportowa retoryka w kontekście nieuświadomionych win jest tylko przykładem ujścia żądzy triumfu, którą najtrafniej, jak się zdaje, możemy zaobserwować w relacji człowiek-środowisko, w której antropocentryczne postrzeganie rzeczywistości prowadzi nas do katastrofy, czego wyrazem hałda gruzu, będąca symbolicznym cokołem, triumfującego-winnego.

 

Image

Wojtek Radtke

"Świadomość  włączona/wyłączona"
Technika: drewno, pleksi, żywica, śmieci, płótno, woda morska, akryl, mp3/słuchawki

 

Pustka jest początkiem wszystkiego. Wszystko jest początkiem pustki.

 

1. Plan Atlantydy wydobyty z czerni pochłaniającej 99% światła

2. Klepsydra z wodą morską

3. Syntetyczny bursztyn z inkluzją - śmieciem (pamiątka z Antropocenu)

4. Dźwięk oceanu i rozmowa wielorybów

 

Image

Grzegorz Klaman

" Antropolis" 2021 Antropocentryczna matryca Polis
Technika:mixed media, wymiary: spreparowany koziołek 111x40x90 cm, rysunek na skórze 60x50 cm

Począwszy od miasta idealnego, koncepcja z końca XVI wieku Vincenzo Scamozziego,  który zaprojektował Palmanovę we Włoszech ludzki umysł kreuje zgeometryzowane matryce antropocentryczne przestrzeni Polis. Renesansowa koncepcja miasta idealnego zakładała jak najdokładniejsze dążenie do symetrii w układzie przestrzennym miasta. Sztywne podporządkowanie funkcji zostało zmodyfikowane przez  ideę miasta-ogrodu-przyszłości  Ebenezera Howarda w 1898 roku wnosząc wizję nowego społeczeństwa w zorganizowanej przestrzeni miejskiej wzbogaconej o obszary zieleni ogrodów i upraw. Matryca utopijnego miasta choć nie doczekała  się spektakularnych sukcesów stanowi zatrute źródło inspiracji nowych pokoleń projektantów replikujących wizje świata przyszłości wyłącznie w ludzkiej perspektywie, bez innych mieszkańców naszej biosfery. Tak też przedstawia się proponowana dla NASA wizja Marsjańskiego miasta idealnego IDEACITY Grupy Innspace, przenosząc poza naszą planetę nasze wąskie ludzkie horyzonty.

Image
Wojtek Radtke

Artysta interdyscyplinarny. Organizator festiwali / eventów / wystaw / spektakli. Zdobywca wielu nagród i wyróżnień. Stypendysta Ministerstwa Kultury, Urzędu Marszałkowskiego oraz Urzędu Miasta Gdańsk. Lider convivium Slow Food Pomorze. Absolwent ASP w Gdańsku. Obecnie student trzeciego roku Szkoły Doktorskiej.

Image
Grzegorz Klaman

Artysta sztuk wizualnych, rzeźbiarz, performer, kurator, prof. ASP w Gdańsku. Współtwórca Galerii Wyspa, Instytutu Sztuki Wyspa, Centrum Sztuki Łaźnia. Aktywny od lat 80., znany z wielu kontrowersyjnych i głośnych prac. W latach lat. 90. zafascynowany Michaelem Foucaultem realizował prace z wykorzystaniem mięsa i ludzkich organów, by w kolejnym okresie skupić się na instalacjach przedstawiających człowieka w kontekście władzy i historii. Kurator wielu wystaw.

Image
Piotr Tadeusz Mosur

Absolwent wydziału Malarstwa Akademii Sztuk Pięknych w Gdańsku (2017). Doktorant macierzystej uczelni. Razem z Piotrem Szymonem Mańczakiem prowadzi Galerię UL i szkołę rysunku Umiejętnik. Zajmuje się m.in. malarstwem, instalacją i podrabianiem. Uczestnik licznych wystaw w kraju i za granicą.

Image
Maciej Śmietański

Prof. dr hab. n. med., specjalista drugiego stopnia z chirurgii ogólnej. Autor i współautor ponad 50 prac naukowych z dziedziny leczenia przepuklin.

Koordynator zespołu leczenia przepuklin w Szpitalu Swissmed. Wykładowca akademicki Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego. Przewodniczący Sekcji Leczenia Przepuklin i Członek Zarządu Głównego Towarzystwa Chirurgów Polskich. Artysta i performer. Absolwent gdańskiej ASP.