Skip to main content

Wygrał nadmorski ogród botaniczny

Projekt rewitalizacji dworu w Kolibkach autorstwa Weroniki Pikulik wygrał coroczny konkurs prezydenta Gdyni na najlepszą pracę dyplomową absolwentów architektury nawiązującą do gdyńskich spraw.

Image
Szymon Kamiński

Zwycięski projekt nosi nazwę „Nadmorski Ogród Botaniczny na obszarze „gąbce”. Rewitalizacja kompleksu dworu w Kolibkach razem z otaczającym go założeniem parkowym”. Przewiduje on przekształcenie terenu tak, by zachować znajdujące się tu zabytkowe budynki i uchronić je przed wodą, która magazynuje się w glebie, a z drugiej strony autorka chce zadbać o tutejszą różnorodność gatunkową. Jego autorką jest absolwentka architektury na Politechnice Gdańskiej Weronika Pikulik.

Rozdano także dwa wyróżnienia. Jedno dla Moniki Sokół za projekt ośrodka zdrowia psychicznego w Gdyni. W decyzji jury doceniło ważność podjętego społecznie tematu oraz podejście do niego z odpowiednią wrażliwością. Drugie wyróżnienie przyznano Adzie Lemce za rewaloryzację zespołu dworsko-krajobrazowego w Kolibkach i przekształcenie go w przestrzeń integracyjną dla mieszkańców. W uzasadnieniu czytamy, że w tym przypadku zauważono alternatywne podejście do zabytku i próbę przywrócenia mu dawnej świetności.

Oprócz tego w tym roku zdecydowano się również na nagrodzenie dwóch projektów wyróżnieniami honorowymi. Laureatkami tego tytułu są Paulina Chmielewska za analizę wpływu portu w Gdyni na środowisko naturalne i lokalną społeczność oraz Zofia Korczak-Komorowska za opracowanie nowego przebiegu waterfrontów przy uwzględnieniu zmian klimatu i ich wpływu na Śródmieście.

W sumie do tegorocznej edycji konkursu zgłoszono 11 prac. Celem wydarzenia jest docenienie pracy projektantów oraz aktywizowanie ich do włączania się w sprawy Gdyni, w tym rozwoju miasta.

- Co roku kapituła wybiera najciekawsze prace przedstawiające interesujące projekty w przestrzeni miasta, a także poruszające istotne dla Gdyni tematy - tłumaczy Agata Grzegorczyk, rzecznik prasowy Urzędu Miasta Gdyni. - Oceniana jest ich estetyka i funkcjonalność, umiejętne wpisanie w krajobraz miasta, a także inwencja twórcza samych autorów. Nagradzane prace winny także odpowiadać miejskim potrzebom oraz nosić cechy realności. Wierzymy, że docenieni przyszli architekci, inżynierowie, urbaniści będą nadal rozwijać „miasto z morza i marzeń” w poszanowaniu jego historii, bogatej tradycji, wyjątkowego krajobrazu, unikatowej architektury i co najważniejsze, wsłuchując się w potrzeby jego mieszkańców.

Czy miasto przewiduje realizację któregoś projektu?

- Nie to jest celem Konkursu. Są to projekty studialne - nie zostały sporządzone na zlecenie konkretnych, zainteresowanych takimi przedsięwzięciami inwestorów. Jednak nic nie stoi na przeszkodzie by potencjalni inwestorzy zgłaszali się do uczestników – dodaje Grzegorczyk.

Image
Image

I miejsce

Autor: mgr inż. arch. Weronika Pikulik

Tytuł: Nadmorski Ogród Botaniczny na obszarze „gąbce”. Rewitalizacja kompleksu dworu w Kolibkach razem z otaczającym go założeniem parkowym

Promotor: prof. dr hab. inż. arch. Lucyna Nyka, dr inż. arch. Jakub Kołodziejczak

Recenzent: dr inż. arch. Joanna Bach-Głowińska

Kolibki to zielona część miasta Gdyni, która zagrożona jest powodzią. Jednocześnie teren ten jest jak „gąbka”, która magazynuje w sobie wodę. Jest to niebezpieczne dla zabytkowego kompleksu dworku, który się tutaj znajduje. Dlatego w zamierzeniu autorki jest przywrócenie dawnego systemu zbiorników wodnych i kanałów, które pozwolą na odwodnienie terenów i zachowanie budynków. Drugim aspektem pracy jest zachowanie różnorodności gatunkowej. Kolibki to teren leśny i parkowy o małych skutkach ingerencji człowieka. Dlatego w zamyśle jest postawienie tutaj Nadmorskiego Ogrodu Botanicznego – miejsca, w którym prowadzone będą badania nad lokalną roślinnością, warsztaty edukacyjne, wystawy oraz zajęcia edukacyjne, w tym spacery edukacyjne w terenie.

Image

Wyróźnienie

Autor: mgr inż. arch. Ada Lemka

Tytuł: Nowa kreatywność w starych murach. Rewaloryzacja zespołu dworsko-krajobrazowego Kolibki w Gdyni

Promotor: dr inż. arch. Monika Arczyńska

Recenzent: dr inż. arch. Anna Orchowska-Smolińska

Autorka w projekcie zakłada przerobienie i rewaloryzację dawnego historycznego zespołu dworsko-krajobrazowego w Kolibkach na Centrum Kreatywności – nowej instytucji integrującej twórcze środowiska i promującej kreatywność. Budynki są już częściowo używane pod organizację innych wydarzeń, jednak koncepcja ma na celu zagospodarowanie również opuszczonych i nieużywanych budynków, a także zagospodarowanie terenu, co pozwoli na ożywienie tego miejsca. W tworzenie instytucji zaangażowana będzie także społeczność lokalna, w tym głównie rzemieślnicy, pracownicy umysłowi czy artyści. Jednocześnie okolica kompleksu jest też przestrzenią atrakcyjną krajobrazowo, leży nad Zatoką Gdańską i w pobliżu lasów, co z pewnością przyciągnie turystów.

Image

Wyróżnienie

Autor: mgr inż. arch. Monika Sokół

Tytuł: Rola kształtowania przestrzeni i doboru rozwiązań estetycznych w terapii osób ze schorzeniami psychicznymi

Promotor: mgr inż. arch. Jacek Droszcz

Recenzent: dr inż. arch. Agnieszka Błażko

Intencją autorki było zaprojektowanie budynku ośrodka zdrowia psychicznego przy ulicy Inżynierskiej w Gdyni. Nietypowa bryła budowli jest próbą wpisania się w specyficzne ukształtowanie terenu, na jakim ma powstać ośrodek, czyli na skarpie w niedalekiej odległości od morza. Jednocześnie w założeniach projektu zakłada się próbę jak najmniejszego ingerowania w teren, dlatego materiały użyte w elewacjach są dopasowane do otoczenia. Ważne jest także zaprojektowanie obiektu tak, by jego architektura odpowiednio wpływała na pacjentów i proces ich zdrowienia, w tym zapewnienie poczucia bezpieczeństwa i intymności. Dlatego też projektowany budynek posiada trzy kondygnacje, odpowiadające konkretnej funkcji: publicznej, półprywatnej i prywatnej.

Image

mgr inż. arch. Zofia Korczak-Komorowska

Wyróżnienie honorowe

Autor: mgr inż. arch. Paulina Chmielewska

Tytuł: Ograniczenia rozwoju przestrzennego portów wynikających z ich uciążliwości dla otoczenia

Promotor: dr hab. inż. arch. Karolina Krośnicka, prof. PG

Recenzent: dr inż. arch. Monika Arczyńska

Porty morskie posiadają uciążliwości i generują zanieczyszczenia związane z ich działalnością, które mają wpływ na ich dalszy rozwój oraz tereny okoliczne. Autorka analizuje różne porty i efekty ich działalności, a wyniki przystawia do realiów Portu w Gdyni. W ten sposób wysnuwa najważniejsze zagrożenia dla otoczenia gdyńskiego portu, a następnie próbuje je niwelować tak, by były ekologicznie i technicznie przyjazne dla miejsca pracy, jak i środowiska naturalnego, w tym ludzi, zwierząt i roślin. Korzysta przy tym z najnowszych rozwiązań technologicznych, używanych przez inne, wielkie światowe porty.

 

Autor: mgr inż. arch. Zofia Korczak-Komorowska

Tytuł: Kształtowanie waterfrontów nadmorskich miast portowych odpornych na skutki zmian klimatu

Promotor: dr inż. arch. Magdalena Rembeza

Recenzent: prof. dr hab. inż. arch. Piotr Lorens

Zmiany klimatu to coraz bardziej palący problem – również dla portów. Podnoszenie się poziomu wód, zwiększenie częstotliwości gwałtownych zjawisk pogodowych oraz ingerencja człowieka w teren, powoduje, że przed miastami stoi wyzwanie, jak się przed niebezpieczeństwami naturalnymi zabezpieczyć. Autorka w pracy wytycza nowe ukształtowanie waterfrontu Śródmieścia Morskiego w Gdyni, by ochronić przestrzeń miasta przez zmianami klimatu. Z drugiej strony zabezpieczenie terenu pozwoli na rozwój powierzchni użytkowej pod zabudowę mieszkalną czy usługową, tak by mogła ona dalej powstawać, ożywiając teren poprzemysłowy.