Skip to main content

Walcząc o lepsze śródmieście Gdańska

W ramach prac nad ustanowieniem parku kulturowego będziemy rozmawiać o standardach dla najmu krótkoterminowego. Dziś airbnb wywołuje wśród mieszkańców dużą frustrację. Nasze śródmieście się wyludnia, kolejne mieszkania w kamienicach są przerabiane na apartamenty dla turystów -  mówi Monika Nkome Evini, menadżerka Śródmieścia Gdańska.

Ewa Karendys

Ewa Karendys: Mieszkańcy, turyści, a może przedsiębiorcy? Czyje interesy w śródmieściu powinny być najważniejsze?

Monika Nkome Evini*, pełnomocniczka prezydenta  Gdańska ds. Śródmieścia: - Dla nas najważniejsi są mieszkańcy, co nie znaczy, że potrzeby przedsiębiorców, czy turystów są pomijane. Śródmieście to bardzo specyficzna dzielnica Gdańska, która ma zupełnie odmienną dynamikę interakcji społecznych, choć problemy i wyzwania z którymi się tu spotykamy, są dobrze znane także w centrach innych atrakcyjnie turystycznie miast.

Od lat lokalne media opisują konflikty na linii mieszkańcy-turyści. Ci pierwsi często decydują się na wyprowadzkę, bo doskwiera im hałas, krótkoterminowy najem, problemy parkingowe…

W całej Europie centra historyczne, a może i szerzej – miejsca o dużej koncentracji zainteresowania turystycznego – wyludniają się, zmienia się również oferta handlowo-usługowa tych miejsc, ceny, klimat, sposób myślenia inwestycyjnego. Gdańsk nie jest tu wyjątkiem i problemy, o których pani wspomina, były i są nadal. Ale rozmawiamy, organizujemy warsztaty, debaty, prowadzimy kampanie informacyjne, przygotowujemy się do rozwiązań w zakresie prawa lokalnego, słowem, ciągle próbujemy znaleźć rozwiązanie, które byłoby kompromisem, uwzględniającym specyfikę tego obszaru.

A co z turystami? Jak zachęcać, by przyjeżdżali do Gdańska?

Turyści są jak najbardziej w Gdańsku mile widziani, na pewno nie chcemy się na nich zamykać. Planujemy natomiast zwracać ich uwagę na potrzeby mieszkańców i uporządkować sposób korzystania z przestrzeni. Jednym z owoców tej polityki jest kampania edukacyjna prowadzona przy współpracy z Gdańską Organizacją Turystyczną i Gdańskim Zarządem Dróg i Zieleni pod hasłem „Miło, że jesteś w Gdańsku”. Wspólnie z mieszkańcami i  interesariuszami opracowaliśmy savoir-vivre turysty, czyli zbiór zasad dotyczących m.in. przestrzegania ciszy nocnej, czystości, spożywania alkoholu. Zapraszamy do Gdańska gości, turystów, ale prosimy też o przestrzeganie zasad. To oczywiście tylko jeden z przykładów bardzo profesjonalnej i bogatej oferty promocji turystycznej naszego miasta.

Jak w takim razie kształtować przestrzenie publiczne w Śródmieściu?

Idealne rozwiązanie powinno uwzględniać opinie mieszkańców, przedsiębiorców, restauratorów, tych grup, których interesy krzyżują się w śródmieściu miasta. Pod koniec ubiegłego roku przeprowadziliśmy badania ankietowe wśród mieszkańców, głównie tych zamieszkujących teren śródmieścia. To, co mnie cieszy szczególnie, bo jest spójne także z moją wizją, to zgłaszana potrzeba zwiększenia terenów zielonych. Choć w samym centrum nacisk na wysoki standard utrzymania zieleni jest duży, i możemy się pochwalić pięknymi rabatami, czy skwerkami jak Świętopełka, Heweliusza, Kobzdeja, czy park przy Targu Rakowym, to wiele przestrzeni wymaga jeszcze dodatkowej kompleksowej metamorfozy. I wciąż jest zapotrzebowanie na przestrzenie, choćby nieduże, do odpoczynku, złapania oddechu. Mieszkańcy i goście lubią spędzać czas nad brzegiem Motławy - Ołowianka, Brabank, czy Aleja Włazów przy przepompowni na Stępce są tego znakomitym przykładem. Planowane i realizowane są kolejne inwestycje i nie ma wątpliwości, że jest to kierunek w którym śródmieście będzie się prężnie rozwijać w kolejnych latach.

Ponadto mieszkańcy zażyczyli sobie przywracania kolejnych ulic pieszym i rowerzystom poprzez wyłączanie nowych odcinków dróg z ruchu kołowego.  Cieszą inicjatywy takie jak np. na planowanej do remontu ulicy Spichrzowej, gdzie mieszkańcy i przedsiębiorcy zwrócili się do nas z prośbą, aby powstał tam deptak lub woonerf.

A jeszcze nie tak dawno wyłączanie ulic z ruchu kołowego wywoływało wśród mieszkańców i knajpiarzy wielkie obawy. „Nie będziemy mogli zaparkować”, „klienci do nas nie dojadą”, „spadną utargi”.

Najtrudniejsze były początki, ale kiedy już przetarliśmy szlaki, mieszkańcy zauważyli, że ograniczenie ruchu kołowego przyniosło wiele korzyści. Mieszka się lepiej i oddycha się lepiej, gdy samochody nie jeżdżą pod oknami.

Polityka miejska również idzie w tym kierunku, chcemy zmniejszyć ruch kołowy do minimum, dostosować nawierzchnie i przekroje dróg oraz chodników do potrzeb pieszych, rowerzystów, starszych i niepełnosprawnych – niestety, wizje te często nie są podzielane przez konserwatora zabytków.

Jakie zmiany w śródmieściu spowoduje planowane przez miasto utworzenie park kulturowego?

Park kulturowy jest klamrą spinającą wiele obszarów problemowych śródmieścia. Jak to trafnie ujął prof. Aleksandr Bőhm - inicjatywa utworzenia parku kulturowego i jego funkcjonowania jest wyborem społeczeństwa, „któremu demokracja gwarantuje, iż nie będzie żyło w otoczeniu piękniejszego krajobrazu niż na to zasługuje”. Rozpoczęliśmy szeroki proces konsultacji społecznych celem wspólnego wypracowania rozwiązań. W planach są debaty, spotkania branżowe, warsztaty. Będzie narzędziem prawa lokalnego, a więc sami zdecydujemy, jakiego rodzaju reguły i standardy wyznaczymy dla tej przestrzeni, oczywiście w granicach Ustawy o ochronie zabytków.

Sytuacja jest dość ciekawa, mamy wiele przykładów parków kulturowych działających na terenach innych miast, ale zazwyczaj głównym celem jest porządkowanie reklam i szyldów. W Gdańsku jest inaczej, bo kwestie te mamy już w dużym stopniu uregulowane przez uchwałę krajobrazową.

Bardziej niż inne miasta chcemy skupić się więc na kwestiach zapobiegania wyludnianiu śródmieścia, porządkowaniu handlu na ulicach, ogólnej estetyce. Ustalimy, w jaki sposób towar może być prezentowany, jak powinny wyglądać witryny. Na Trakcie Królewskim mamy spory problem z sezonowymi usługami, takimi jak malowanie tatuaży, przebierańcy, panie z parasolkami nagabujące do klubów nocnych. Ustanowienie parku kulturowego pozwoli narzucić standardy, tak aby przestrzeń była elegancka, spójna i przyjazna do życia.

Park kulturowy daje nadzieje na uporządkowanie najmu krótkoterminowego, który pustoszy śródmieście i uprzykrza życie stałym mieszkańcom?

W ramach prac nad ustanowieniem parku kulturowego będziemy rozmawiać o standardach dla najmu krótkoterminowego. Dziś wśród mieszkańców tzw. airbnb wywołuje dużą frustrację. Nasze śródmieście wyludnia się, kolejne mieszkania w kamienicach są przerabiane na apartamenty dla turystów. Efekt? Coraz mniejsze poczucie bezpieczeństwa mają sami mieszkańcy, pozbawieni normalnych sąsiedzkich relacji, które są konieczne dla dobrego funkcjonowania w mieście.

W badaniach, które przeprowadziliśmy, mieszkańcy wskazywali, że w najmie krótkoterminowym najbardziej doskwiera im generowanie przez turystów hałasu, a poza tym anonimowość przyjeżdżających osób.

Miasto chciałoby więc ustalić normy prowadzenia tych usług. Będziemy starali się wypracować z mieszkańcami i branżą zasady, w jaki sposób taki najem powinien się odbywać. Poza tym, mamy ze strony rządu zapowiedzi ustawy, która będzie narzucać tego typu regulacje, umożliwi zamknięcie szarej strefy i ureguluje najem.

Ale rozumiem, że miasto dzięki ustanowieniu parku kulturowego będzie mogło wydawać jedynie zalecenia, nie ma natomiast i nie będzie miało narzędzi, żeby egzekwować te zasady?

Z mojego punktu widzenia ważna jest rozmowa. A jej często brakuje. Będziemy spotykać się nie tylko z mieszkańcami, ale również przedstawicielami agencji, które zarządzają apartamentami na wynajem. Chcemy wypracować zasady, które nie będą tylko urzędową wizją, ale odpowiedzą na realne potrzeby mieszkańców i zostaną wypracowane z zarządcami tych lokali.

Jednak wydaje się, że wpływ miasta na samo przekształcanie mieszkań w lokale na krótkoterminowy najem nadal będzie niewielki.

Jednym z narzędzi w rękach miasta są miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego. Natomiast chcemy zbadać czy w dialogu z deweloperami uda nam się nadać spójny kierunek i politykę powstawania tego typu lokali. Pamiętajmy, że jeżeli w budynku powstają apartamenty stricte pod najem, to jest to trochę inna sytuacja niż gdy powstają pojedynczo w kamienicach, gdzie sąsiadują z lokalami stałych mieszkańców.

Kiedy zobaczymy efekty prac nad parkiem kulturowym?

Do końca roku przeprowadzimy szerokie konsultacje i warsztaty wśród mieszkańców. Przedłożenie projektu uchwały o parku kulturowym planujemy pod koniec pierwszego kwartału 2022 roku. Mamy nadzieję, że najpóźniej pod koniec trzeciego kwartału 2022 uchwała wejdzie w życie.

W ostatnich  latach w śródmieściu obserwujemy inwestycyjny boom, choćby na Wyspie Spichrzów. Czy nowa zabudowa na północnym cyplu pod względem estetycznym, ale i rozwoju śródmieścia, przestrzeni publicznych  - to pani zdaniem udana inwestycja?

Osobiście doceniam połączenie współczesnej architektury z historyczną, niektóre elementy budzą mój zachwyt, inne niekoniecznie, ale to kwestia gustu. Przyznam, że szczególnie cieszy mnie połączenie Wyspy Spichrzów nową kładką z ulicą św. Ducha. Dzięki kładce te tereny mogą ożyć, uważam, że sam jej projekt to także strzał w dziesiątkę, oryginalnie i estetycznie wpisał się w otoczenie.

Pomiędzy inwestorem, chcącym wznieść nowy budynek w miejscu LOT-u, a pomorskim konserwatorem zabytków, który nie zgadza się na rozbiórkę istniejącego budynku, toczy się spór. Konflikt opóźnia nowe zagospodarowanie tego terenu. Pani zdaniem racja jest po czyjej stronie?

Osobiście jestem zwolenniczką ścieżki proponowanej przez Kartę Wenecką, która nie zaleca odbudowywania zabytków, ale uwzględnienia w tego rodzaju inwestycjach ducha czasu. Kluczem jest, żeby ta przestrzeń była spójna i atrakcyjna dla mieszkańców. I jeżeli wszystkie planowane obecnie zamierzenia: przejście naziemne łączące teren Forum Gdańsk z przedłużeniem Drogi Królewskiej, remont Złotej Bramy i Teatru Wybrzeże, zostaną zrealizowane, to teren mocno się zmieni. Okolica ta powinna być przede wszystkim spójna i uwzględniająca możliwość wykorzystania Targowego  Węglowego jako przestrzeni przyjaznej dla mieszkańców.

Obecnie trwa wymiana nawierzchni Długiej i Długiego Targu. Ale od dawna mówi się, że Droga Królewska potrzebuje gruntownej przebudowy, a nie doraźnego remontu.

W takiej postaci jak obecnie, Droga Królewska jest nie do przyjęcia. Remont nawierzchni pozwoli korzystać z niej mieszkańcom i turystom aż do czasu realizacji bardzo skomplikowanej i drogiej inwestycji przebudowy.

Duże emocje ciągle budzą zapowiedzi budowy parkingów kubaturowych w centrum Gdańska, szczególnie tego przy Podwalu Staromiejskim. Czy pani zdaniem te inwestycje są konieczne?

Uważam, że jest potrzeba dodatkowych parkingów, bo jeżeli chcemy wyprowadzać ruch kołowy z historycznego centrum, to musimy mieć możliwość zaparkowania w jego granicach. Planujemy szereg nowoczesnych rozwiązań, które uszczelnią tę przestrzeń np. poprzez kamery sczytujące tablice rejestracyjne. Wjazd do serca Gdańska, gdzie obowiązuje tzw. Strefa Ograniczonej Dostępności, będzie rzeczywiście jedynie dla pojazdów uprawnionych. Nasze regulacje idą w kierunku większych obostrzeń i jest to zgodnie z opinią wyrażoną przez mieszkańców. Niedługo będziemy regulować kwestię wjazdu gości hotelowych do SOD.

Wracając do pracy menadżerki śródmieścia, co jest największą trudnością?

Z mojej perspektywy mnogość wyzwań z którymi spotykam się na co dzień. Każde z zadań jest niezmiernie ważne dla poszczególnych interesariuszy, wymaga poświęcenia czasu i energii, a tego pierwszego często brakuje.

Każdy dzień jest troszkę inny, to zróżnicowanie spotkań na różnych szczeblach – od spotkań z mieszkańcami po dyrektorów miejskich jednostek, prezydentów. Są też wizyty w terenie, choć, niestety, ze względu na ograniczony czas, jest ich mniej niż bym sobie tego życzyła.

Praca menadżerki śródmieścia  to też drobne osiągnięcia – estetyka, walka z nielegalnym handlem, porządek reklamowy. Co do tej pory się udało?

Bardzo cieszyła nas możliwość ukończenia zamrożonego przez Pomorskiego Wojewódzkiego Konserwator Zabytków w 2019 roku miejskiego programu Fasady OdNowa. Początkowo trudno było pogodzić wizję artystów z wizją konserwatora, ale ostatecznie udało się osiągnąć kompromis i ulica Powroźnicza zyskała nowy wygląd.

Wiele śródmiejskich spraw udało się popchnąć dalej, jak rozwiązania dla SOD, uzupełnienia zieleni, wymiana mebli miejskich, warsztaty z mieszkańcami i praca nad rozwiązaniami problemów hałasu, wspieranie przedsiębiorców w czasie pandemii, organizacja kampanii ekologicznych oraz projekt parku kulturowego. Ale nie przypisywałabym sobie tych zasług, bo moje działanie wiąże się z pracą w zespołach. Wolałabym mówić, że udały się one z moją współpracą.

W mojej pracy misją jest prowadzenie dialogu, łączenia różnych środowisk, wspólnego formułowania wyzwań i rozwiązań. Cieszy także możliwość realizowania wydarzeń, które integrują mieszkańców. We wrześniu wspólnie z miejskimi organizacjami, mieszkańcami i przedsiębiorcami zorganizowaliśmy Kolory Ulicy Garncarskiej podczas których pokazaliśmy potencjał ulicy, możliwości zagospodarowania tego terenu. Udowodniliśmy, że być może ulica nie potrzebuje tylu miejsc postojowych, warto wprowadzić więcej zieleni.

Więcej?

Zieleń w ścisłym centrum miasta to kwestia trudna, bo historycznie było jej tutaj niewiele. Natomiast chcemy inspirować się doświadczeniami innych miast, które w historycznych centrach, czyli tam, gdzie nie ma miejsca na wielkie przestrzenie zielone, tworzą parki kieszonkowe. Przygotowujemy projekt w ramach budżetu obywatelskiego „PlanTy na Podwalu”, który zakłada wykonanie nasadzeń nowych drzew oraz roślinności towarzyszącej na terenach spacerowych biegnących wzdłuż ul. Podwale Staromiejskie. Ponadto będziemy starać, aby w parki kieszonkowe przekształcać tereny, których nie chcą dłużej dzierżawić mieszkańcy. Uważam, że warto zawalczyć o każdy kawałek zieleni.

Image
Monika Nkome Evini

Na stanowisku menadżerki Śródmieścia Gdańska zasiada od 25 października 2019 roku.  Przedtem pracowała jako koordynator projektów europejskich oraz ogólnopolskiej kampanii Rowerowy Maj, promującej komunikację rowerową wśród najmłodszych. Humanistka z wykształcenia. Jest absolwentką Uniwersytetu Jagiellońskiego, Uniwersytetu w Dijon i Clermont-Ferrand.

Do głównych zadań menadżerki śródmieścia należy podnoszenie jakości przestrzeni miejskiej, aktywizacja i prowadzenie komunikacji społecznej z mieszkańcami oraz podmiotami gospodarczymi na terenie Śródmieścia, a także dbałość o estetykę i substancję zabytkową.

Image
foto:
Karol Kacperski
Image
foto:
Karol Kacperski
Image
foto:
Karol Kacperski