Skip to main content

Apartamenty,
linia tramwajowa,
biuro

Pięć trójmiejskich inwestycji zostało nagrodzonych w corocznym konkursie „Budowa Roku”. W edycji 2020 wśród zwycięzców dominowały budynki mieszkalne i apartamenty inwestorów Allcon, Invest Komfort i Euro Styl. Doceniono także prace przy reorganizacji infrastruktury drogowej w Gdańsku oraz budynek biurowy Ekolan w Sopocie.

Image
Szymon Kamiński

„Budowa Roku 2020” odbyła się po raz trzydziesty pierwszy, dzięki współpracy Polskiego Związku Inżynierów i Techników Budownictwa, Ministerstwa Rozwoju i Głównego Urzędu Nadzoru Budowlanego. I mimo panującej pandemii udało się ją zorganizować bez większych przeszkód. Do konkursu zgłoszono 45 projektów, z czego 5 z Trójmiasta i 1 z województwa pomorskiego.

– Niestety również nas dosięgnęła pandemia, musieliśmy przesunąć wizytację i całą galę na wrzesień. Mieliśmy w konkursie nawet szpital przekształcony na Covidowy i czekaliśmy do lipca na wizytacje tej inwestycji –  wyjaśnia mgr inż. Mariusz Okunia, przewodniczący sądu konkursowego. –  Jak zwykle zgłaszane budowy prezentowały cały zakres budownictwa. Zaczynając od budownictwa kubaturowego, przysłowiowej mieszkaniówki, poprzez obiekty użyteczności publicznej, biurowej, a na infrastrukturalnych kończąc.  Patrząc na zasoby gruntów i starzejące się budynki obserwujemy trend, iż coraz więcej zgłaszanych jest budynków rewitalizowanych.

Za co i dla kogo?

Konkurs ma na celu wyróżnienie tych inwestycji, które w danym roku zostały oddane do użytku i stanowią wzór tego, jak powinny być realizowane tego typu przedsięwzięcia. Przy wyłanianiu zwycięzców komisja sprawdza, czy dane projekty spełniają określone kryteria, takie jak jakość i czas realizacji, organizacja budowy, rodzaj rozwiązań techniczno-technologicznych, koszt realizacji czy wpływ inwestycji na środowisko i okolicę.

- Od lat mamy wypracowane standardy i arkusze oceny, według których ściśle oceniamy daną realizację, zaczynając od organizacji poprzez BHP, a kończąc na zastosowanych nowych technologiach. Obserwujemy nowe kierunki działania nakierowane na stosowanie Building Information Modeling, czyli modelowanie informacji o obiekcie budowlanym jako całościowe podejście do realizacji inwestycji – tłumaczy Okunia.

W tym roku nagrody przyznano w ośmiu kategoriach: osiedla i budynki mieszkalne (podzielone wg wartości), obiekty przemysłowe, obiekty kultury, nauki i oświaty, obiekty drogowe i mostowe, obiekty przebudowane i rewitalizowane, obiekty biurowe i obiekty oceniane indywidualnie.

Tuż za Warszawą

Trójmiasto w ilości zwycięskich inwestycji uplasowało się zaraz za Warszawą. Łącznie nagrodę otrzymało aż pięć inwestycji. Nagrodą I stopnia wyróżniono trzy projekty. To budynek mieszkalny wielorodzinny z usługami i garażem nadziemnym w Gdańsku przy ul. Prezydenta Lecha Kaczyńskiego od inwestora Allcon, zespół zabudowy mieszkaniowo-usługowej PORTOVA przy ul. Węglowej w Gdyni od Invest Komfort oraz budowa infrastruktury drogowej i tramwajowej, czyli Aleja Pawła Adamowicza w Gdańsku, dokonana przez Gminę Miasta Gdańsk. Natomiast nagrodą III stopnia doceniono dwie inwestycje – budynek biurowy w Sopocie od Ekolan oraz Polanki Apartamenty od Euro Styl.

Zdjęcia udostępnione przez organizatora konkursu Polski Związek Inżynierów i Techników Budownictwa (PZITB).

Image

Nagroda I stopnia

TARASY BAŁTYKU

Budynek mieszkalny wielorodzinny z usługami oraz garażem podziemnym i nadziemnym w Gdańsku przy ul. Prezydenta Lecha Kaczyńskiego 31

Kategoria: Osiedla mieszkaniowe i budynki mieszkalne o wartości powyżej 35 mln zł

Inwestor, deweloper: Allcon Osiedla Apartamenty sp. z o.o.

Wykonawca generalny: Allcon Budownictwo sp. z o.o.

Pracownia projektowa: BJK Architekci sp. z o.o.

Budynek posiada 13 kondygnacji nadziemnych i jedną podziemną. Na parterze znajduje się całkowicie oszklona przestrzeń na lokale usługowe. Wyżej przewidziano miejsca na kondygnacje mieszkalne, które są częściowo przeszklone, by przyszli mieszkańcy mieli możliwość podziwiania okolicy, jaką jest widok na morze oraz park im. Ronalda Reagana. Od strony południowej zaprojektowano uskoki, na których znajdują się tarasy. Elewacja jest biała w technologii lekkiej-mokrej, w tej samej kolorystyce utrzymano gzymsy. Podsufitki tarasów wykonano z drewnianej okładziny elewacyjnej, a narożnikowe wykończenia są aluminiowoszklane.

Powierzchnia zabudowy wynosi 3494,90 m2, powierzchnia użytkowa 12 991,20 m2: kondygnacja nadziemna 3199,20 m2, kondygnacja podziemna, kubatura budynku 14 107,20 m3. Całość prac wykonano w ciągu 31 miesięcy.

Image

Nagroda I stopnia

PORTOVA

Zespół zabudowy mieszkaniowo-usługowej PORTOVA w Gdyni przy ul. Węglowej 22,24

Kategoria: Osiedla mieszkaniowe i budynki mieszkalne o wartości do 35 mln zł

Inwestor, deweloper: Invest Komfort S.A., sp. k.

Wykonawca generalny: Invest Komfort S.A., sp. k.

Pracownia projektowa: Kwadrat Jacek Droszcz

W skład zespołu wchodzą budynki: trafostacji, parterowego budynku usługowego, mieszkalnego z przewidzianymi na parterze przestrzeniami na lokale usługowe oraz zrewitalizowany budynek historyczny. Całość utrzymana jest w modernistycznej estetyce, nawiązującej do nowoczesnego miasta. Najwyższa kondygnacja znajduje się na 18 piętrze, a w projekcie przewidziano aż 271 mieszkań. W budynku parterowym ulokowano parking pokryty platformą, na której mieszkańcy będą mogli odpoczywać wśród zieleni. W budynku historycznym przewidziano miejsc na sale klubową, siłownię, fitness, a także na szczycie taras widokowy.

Powierzchnia zabudowy wynosi 6697,37 m2, powierzchnia użytkowa 31 858,86 m2, kubatura budynków 128 830,84 m3. Całość prac wykonano w ciągu 45 miesięcy.

Image

Nagroda I stopnia

Aleja Pawła Adamowicza

Projekt i budowa Alei Pawła Adamowicza wraz z infrastrukturą drogową i tramwajową oraz unikatowym obiektem mostowym nad Potokiem Siedleckim w Gdańsku

Kategoria: Obiekty drogowe i mostowe

Inwestor, deweloper: Gmina Miasta Gdańska

Wykonawca generalny: Lider Konsorcjum NDI Sopot S.A.

Pracownia projektowa: Europrojekt Gdańsk S.A., Biuro Projektów Budownictwa Komunalnego S.A., GTI Design sp. z o.o.

Inwestycja dotyczyła nowego odcinka linii tramwajowej od długości 2,6 km, łączącej ul. Bolońską z ul. Jabłoniową. W projekcie przewidziano 6 przystanków oraz węzeł integracyjny autobusowo-tramwajowy z parkingiem dla samochodów i rowerów. Dodatkowo powstały również drogi dojazdowe – Nowa Wołkowyska, Myśliwska Południowa oraz przebudowano istniejący węzeł komunikacyjny i podłączono do tzw. Nowej Warszawskiej i Nowej Jabłoniowej. Oprócz tego na trasie Alei powstała estakada wenecka o łącznej długości ok. 220 m. Pod nimi pozostawiono tereny, mogące zostać przearanżowane w przestrzenie rekreacyjne.

Całość prac wykonano w ciągu 26 miesięcy.

Image

Nagroda III stopnia

EKOLAN BIUROWIEC

Kategoria: Obiekty biurowe

Inwestor, deweloper: Ekolan Serwis sp. z o.o., sp. k.

Wykonawca generalny: Ekolan S.A.

Pracownia projektowa: Pracownia Architektoniczna Proconcept

Budynek usytuowany jest w centrum Sopotu i nawiązuje do współczesnej estetyki architektury, ale przy wykorzystaniu elementów wpisujących się w zastaną historyczną zabudowę miasta. Projekt w założeniach jest minimalistyczny i wykorzystuje takie materiały, jak drewno, szkło czy beton. Całość jest przeszklona, a fasada zabudowana drewnianymi elementami dekoracyjnymi. Budynek zaprojektowany jest z poszanowaniem dla środowiska naturalnego, dlatego w centralnym miejscy patio znajduje się 8-metrowe drzewo - Platan Klonolistny.

Powierzchnia zabudowy wynosi 549,83 m2, powierzchnia użytkowa 2455,25 m2, kubatura budynku 9896,27 m3. Całość prac wykonano w ciągu 18 miesięcy.

Image

Nagroda III stopnia

POLANKI APARTAMENTY

Przebudowa zespołu dwóch budynków wielorodzinnych wraz z zagospodarowaniem terenu w Gdańsku przy ul. Polanki 57-58

Kategoria: Obiekty przebudowane i rewitalizowane

Inwestor, deweloper: Euro Styl Development sp. z o.o., Kwartet Polanki sp. k., Euro Styl S.A.

Wykonawca generalny: Euro Styl Construction sp. z o.o.

Pracownia projektowa: K&L art. Design Autorska Pracownia Projektowa

W skład przebudowywanych budynków wchodzą zabytkowy hotel sprzed II wojny światowej oraz pobliski i należący do hotelu budynek gospodarczy. Pierwszą z przestrzeni zrewitalizowana i zachowano oryginalną architekturę, drugą przerobiono i unowocześniono – razem kompleks tworzy miejsce pod kameralne apartamenty, ulokowane na trzech kondygnacjach. Przy projekcie wykorzystano luksusowe i szlachetne materiały, a okolicę wyposażono w zieleń, tym bardziej wpisującą się w rekreacyjny charakter terenu wokół. Przewidziano tam także pergole i rzeźby.

Powierzchnia zabudowy wynosi 382,81 m2, powierzchnia użytkowa 1022,56 m2, a kubatura budynków 2779,85 m3. Całość prac wykonano w ciągu 17 miesięcy.