Skip to main content

Osiedle, biurowiec,

basen i ekspresówka

Aż 9 pomorskich inwestycji znalazło się wśród laureatów „Budowy roku 2019”. To m.in. osiedle Vastint Poland nad Motławą, droga S7 Gdańsk – Elbląg wybudowana przez Metrostav A.S., biurowiec Gdańskich Wód Sp. z o.o. oraz kryty basen Akademii Marynarki Wojennej w Gdyni.

Szymon Kamiński

Tegoroczna edycja konkursu „Budowy Roku”, organizowanego przez Polski Związek Inżynierów i Techników Budownictwa wraz z Ministerstwem Rozwoju oraz Głównym Urzędem Nadzoru Budowlanego, odbyła się już po raz trzydziesty.

- W XXX edycji konkursu PZITB „Budowa Roku 2019”, pomimo panującej pandemii, nie wprowadzono dodatkowych lub innych zasad prowadzenia konkursu, jedynie termin gali finałowej z maja 2020 roku został przesunięty na 3 września br. Podczas gali były przestrzegane obostrzenia wówczas obowiązujące – wyjaśnia Katarzyna Zysk, sekretarz konkursu.

Dla kogo i za co?

Celem konkursu jest promocja oraz wsparcie inwestycji, które odznaczają się innowacyjnością i spełniają określone kryteria, oceniane następnie przez jury. Należą do nich m.in. jakość realizacji, czas i organizacja budowy, rodzaj rozwiązań techniczno-technologicznych użytych podczas procesu, koszt realizacji czy wpływ inwestycji na środowisko oraz gospodarkę regionu.

Wyróżnienia wręczano w kategoriach: obiekty biurowe, obiekty kultury, nauki i oświaty, obiekty przemysłowe, obiekty drogowe, obiekty przebudowane i rewitalizowane, obiekty oceniane indywidualne. Trzy ostatnie kategorie dotyczyły osiedli mieszkaniowych i budynków mieszkalnych podzielonych wg ich wartości.

Za kryty basen i drogę do Elbląga

Nagrodę I stopnia zdobyły aż 4 pomorskie inwestycje. To osiedle Vastint Poland nad Motławą, budowa drogi S7 Gdańsk – Elbląg na odcinku Koszwały – Elbląg, adaptacja zabytkowych budynków przy ul. Lastadia w Gdańsku na cele biurowe oraz budowa krytego basenu z zapleczem w Gdyni. Nagrodą II stopnia doceniono z kolei przeprowadzone w Gdańsku prace inwestycyjne dwóch budynków na osiedlu „Idea”, budynków mieszkalnych „Nadmorski Park” i „Botanica Jelitkowo”, a także budynku noclegowego dla turystów „Wypoczynkowa”. Natomiast w przypadku nagrody III stopnia wyróżniono jedynie prace wykonane przy budowie pracowni kształcenia zawodowego dla Powiatowego Zespołu Szkół w  Redzie.

 

Zdjęcia udostępnione przez organizatora konkursu Polski Związek Inżynierów i Techników Budownictwa (PZITB).

Image

Zespół budynków mieszkalno - usługowych wraz z infrastrukturą techniczną w Gdańsku przy ulicach Na Stępce, Angielska Grobla, Dziewanowskiego

 

NAGRODA I STOPNIA

KATEGORIA: Osiedla mieszkaniowe i budynki mieszkalne o wartości powyżej 40 mln zł

 

Inwestor, deweloper:

Vastint Poland sp. z o.o., Warszawa

Generalny wykonawca:

CFE Polska sp. z o.o., Warszawa

Pracownia projektowa:

APA Wojciechowski sp. z o.o., Warszawa, Arcade Polska sp. z o.o., Warszawa

 

Inwestycja składa się z siedmiu budynków mieszkalno-usługowych wraz z garażem podziemnym. Konstrukcja podziemna przyjmuje postać tzw. „białej wanny” i została wykonana z betonu szczelnego. Elewacje wentylowane z cegły ceramicznej i płyt włókno-cementowych w kolorze ceglastym komponują się z zielonymi terenami nadrzecznymi oraz okolicą Starego Miasta.

Osiedle wykorzystuje technologie, które są certyfikowane ekologicznie w międzynarodowym systemie certyfikacji LEED. Warto dodać, że na stropie garażu zastosowano systemy irygacyjne, pozwalające na wykorzystanie działki pod urządzenie parku rekreacyjnego i zasadzenie drzew i krzewów. Zamontowano również zbiornik retencyjny, którego zadaniem jest ochrona osiedla w czasie nawalnych deszczy.

Powierzchnia zabudowy wynosi 11 894,00 m2, a powierzchnia użytkowa 37 939,00 m2. Prace inwestycyjne wykonano w ciągu 32 miesięcy.

Image

Budowa drogi S7 Gdańsk (A1) – Elbląg (S22) na odcinku Koszwały (DK nr 7 węzeł Koszwały) – Elbląg  (z węzłem Kazimierzowo) Zadanie 1: Koszwały – Nowy Dwór Gdański

 

NAGRODA I STOPNIA

KATEGORIA: Obiekty drogowe

 

Inwestor, deweloper:

Skarb Państwa – Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad z siedzibą w Warszawie, Oddział Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad, Gdańsk

Generalny wykonawca:

Metrostav a.s. z siedzibą w Pradze, Republika Czeska

Pracownia projektowa:

Transprojekt Gdańsk Sp. z o.o., Gdańsk

Realizacja inwestycji obejmowała budowę dwudziestokilometrowego odcinka drogi ekspresowej S7 z Trójmiasta do Elbląga. Odcinek ten składa się dwujezdniowej drogi, każda posiada dwa pasy ruchu. Uwzględniono również rezerwę na budowę pasów dodatkowych. Jednocześnie przy inwestycji powstały drogi przyległe do traktu głównego, a także utworzono dwa węzły drogowe – jeden w Cedrach Małych, drugi w Dworku.

W planach drogi ekspresowej zawarto włączenie ciągu dla pieszych oraz rowerzystów. Postawiono zatoki i przystanki autobusowe. Na odcinku Koszwały-Elbląg mieści się 8 mostów oraz 6 wiaduktów. Dla usprawnienia ruchu drogowego, przebudowano wszystkie drogi, kolidujące z drogą ekspresową.

Prace wykonano w ciągu 43 miesięcy. Inwestycja drogowa obejmuje 630 ha.

Image

Kompleksowe wykonanie robót budowlano-montażowych dla zadania: „Przebudowa, rozbudowa, rewaloryzacja budynków zabytkowych na cele biurowe, zlokalizowanych przy ul. Lastadia 2 i ul. Lastadia 41 w Gdańsku”

 

NAGRODA I STOPNIA

KATEGORIA: Obiekty przebudowane i rewitalizowane

 

Inwestor:

Gdańskie Wody Sp. z o.o., Gdańsk

Generalny wykonawca:

Polaqua Sp. z o.o., Piaseczno, Wólka Kozodawska

Pracownia projektowa:

Firma Architektoniczno-Budowlana Styl Sp. z o.o., Gdańsk

Zamierzone prace obejmowały odnowienie zabytkowych obiektów, które po zakończonych remontach miały zachować oryginalny wygląd. Kompleks budynków reprezentuje eklektyczne połączenie nowoczesnych materiałów i innowacyjnych rozwiązań przy utrzymaniu tradycyjnej formy.

Renowacje w dużej mierze dotyczyły wzmocnienia fundamentów, obniżenia dachu oraz wymiany szczytów na nowoczesne. Dokonano również instalacji nowych drzwi oraz okien. Wszystkie zmiany wykonano pod nadzorem konserwatorskim oraz geodezyjnym.

Powierzchnia zabudowy wynosi 1756,18 m2, powierzchnia użytkowa 6230,88 m2, a kubatura budynków 36 263,76 m3. Prace przebiegały w ciągu 28 miesięcy.

Image

Centrum Sportowe Akademii Marynarki Wojennej – realizacja II etapu, obejmującego budowę krytego basenu z zapleczem w Gdyni przy ul. Śmidowicza 69

 

NAGRODA I STOPNIA

KATEGORIA: Obiekty oceniane

indywidualnie

 

Inwestor:

Akademia Marynarki Wojennej im.

Bohaterów Westerplatte, Gdynia

Inwestor zastępczy:

Przedsiębiorstwo Inżynieryjne  Alfa Przemysław Marszałkowski, Banino

Generalny wykonawca:

NDI SA, Sopot (lider konsorcjum), NDI sp. z o.o., Constructiones y Promociones Balzoa S.A., Balzola Polska Sp. z o.o. (partnerzy)

Pracownia projektowa:

Autorska Pracownia Architektury CAD Sp. z o.o., Warszawa

 

Inwestycja obejmowała wybudowanie kompleksu sportowego Akademii Marynarki Wojennej, w którego skład wchodził kryty basen pływacki oraz basen szkoleniowy. Dodatkowo uwzględniono w planach hol z zapleczem sanitarnym, a także sale dla instruktorów. Ulepszono również salę odnowy biologicznej. Estetyka budynku wyraża minimalizm – połączenie odcienia białego oraz drewnianych elementów.

We wnętrzu pomieszczenia zainstalowano systemy pomiarowe: OMEGA przeznaczony dla zawodów pływackich oraz system pomiarowy, ułatwiający przeprowadzenie zawodów piłki wodnej.

Powierzchnia zabudowy wynosi 1843,40 m2, powierzchnia użytkowa 1398,00 m2, a kubatura budynków 22 198,50 m3. Prace wykonano w ciągu 22 miesięcy.