Skip to main content

Opera

jeszcze bardziej leśna

Aż 17 nowych koncepcji Opery Leśnej w Sopocie opracowali młodzi architekci z Politechniki Gdańskiej. Cztery z nich zostały nagrodzone przez Miasto Sopot, a niektóre rozwiązania architektoniczne być może zostaną wykorzystane przy przebudowie tego kultowego obiektu.

Image
Michał Stankiewicz

– Opera Leśna jest obiektem unikatowym w skali Europy, położonym wśród zieleni, otoczonym lasem, a zarazem miejscem kultowym i wpisanym na stałe w historię międzynarodowych festiwali muzycznych – mówi Magdalena Czarzyńska - Jachim, wiceprezydent Sopotu.

– Uznaliśmy, że takie miejsce wymaga niestandardowych rozwiązań.

Dlatego też miasto wspólnie z Politechniką Gdańską ogłosiło konkurs na koncepcję zagospodarowania infrastruktury opery oraz terenów wokół obiektu z wyłączeniem sceny i widowni. W konkursie mogli wziąć udział studenci minimum I roku studiów II stopnia Wydziału Architektury Politechniki Gdańskiej. W pracach należało wykazać w jaki sposób Opera Leśna w Sopocie mogłaby zyskać nowe funkcjonalności i możliwości użytkowe przy zachowaniu tej najważniejszej – koncertowej.

Nowe koncepcje zagospodarowania Opery Leśnej w Sopocie miały uwzględniać następujące funkcje:

  • wydarzeniowe (sala koncertowa na ok. 1,5 tys. osób, foyer, szatnia, sale prób, garderoby dla artystów, etc.),
  • sprzedażowe (kasy biletowe, sklep z pamiątkami, pomieszczenia gospodarcze),
  • gastronomiczne (kuchnie, zaplecze, toalety dla gości),
  • wystawiennicze,
  • hotelowe (miejsca dla artystów i muzyków),
  • administracyjno-biurowe i gospodarcze.

Ponadto, wszystkie te funkcje miały być zaprojektowane z zapewnieniem dostępności obiektu dla osób z niepełnosprawnościami i zachowaniem naturalnego otoczenia opery.

Do komisji wpłynęło 17 prac, z który wyłoniono laureatów. I nagrodę ax-aequo i kwotę po 5 tys. zł przyznano duetom: Adamowi Okuniewskiemu i Kamilowi Ostrowskiemu oraz Małgorzacie Partyce i Monice Pergoł. Drugą nagrodę i 3 tys. zł zdobyli Arleta Cychol, Inga Banaszkiewicz i Joanna Borowska, a trzecią (2 tys. zł) Joanna Ewa Jarząbkiewicz i Gabriela Sara Grzanka.

– Dzięki szczegółowym ramom i wytycznym konkursu, nasi studenci mogli jeszcze mocniej pobudzić swoją kreatywność i wyobraźnię – wyjaśnia prof. Lucyna Nyka, dziekan Wydziału Architektury PG i przewodnicząca konkursowego jury. – To ważne, żeby tak wyjątkowy obiekt jak Opera Leśna mógł funkcjonować i być dostępny przez cały rok, a nie tylko w okresie letnim. Realizacja każdego z nagrodzonych projektów naszych studentów mogłaby to umożliwić.

– Przed nami jeszcze dużo pracy – dodaje Magdalena Czarzyńska-Jachim, wiceprezydent Sopotu. – Prace konkursowe studentów zawierają ciekawe rozwiązania architektoniczne i pomysły na wykorzystanie przestrzeni wokół opery. Będziemy je teraz dokładnie analizować, bo jesteśmy zdeterminowani, żeby nadać temu wyjątkowemu miejscu nowe oblicze. We wrześniu przedstawimy decyzję co do kolejnych kroków, których finałem będzie nowa jakość w otoczeniu Opery Leśnej – wyjaśnia wiceprezydent Sopotu.

Konkurs jest pierwszym efektem podpisanej na początku czerwca deklaracji partnerstwa PG z Sopotem, polegającego na współpracy obydwu podmiotów w zakresie rozwoju i rewitalizacji przestrzeni w mieście poprzez wspólną organizację studenckich konkursów architektonicznych.

Image

 

I nagroda (ax – aequo)

Inż. arch. Adam Okuniewski, inż. arch. Kamil Ostrowski.

Uzasadnienie: „Praca została nagrodzona za spójną koncepcję wielofunkcyjnego założenia architektonicznego. Na szczególną uwagę zasługuje propozycja interesującej kompozycji przestrzeni publicznej, którą autorzy umiejętnie włączyli do istniejącego kontekstu krajobrazowego. Zaproponowane ciągi komunikacyjne powiązane zostały zróżnicowanymi placami mogącymi dla użytkowników Opery Leśnej stanowić atrakcyjną przestrzeń do spotkań i relaksu”.

Image

 

I nagroda (ax – aequo)

Inż. arch. Małgorzata Partyka, inż. arch.  Monika Pergoł.

Uzasadnienie: „Praca została nagrodzona za ciekawą koncepcję wkomponowania w układ przestrzenny terenu Opery Leśnej idei placu centralnego. Komisja doceniła również zaproponowane rozwiązania materiałowe w koncepcji budynku sali wielofunkcyjnej oraz umiejętne wyeksponowanie zieleni z wnętrz projektowanego budynku”.

Image

II nagroda

Inż. arch. Arleta Cychol, inż. arch. Inga Banaszkiewicz, inż. arch. Joanna Borowska.

Uzasadnienie: „Nagroda została przyzna za umiejętne ulokowanie planowanych obiektów architektonicznych w istniejącym kompleksie zieleni. Zaproponowana koncepcja lokalizuje strefę wejściową do planowanej sali wielofunkcyjnej w sąsiedztwie bramy prowadzącej obecnie na teren Opery Leśnej. Zadana funkcja została rozmieszczona w bryle malowniczo wbudowanej po zachodniej stronie amfiteatru, dzięki czemu historyczny budynek pozostaje znaczącą dominantą w krajobrazie leśnym”.

Image

III nagroda

Inż. arch. Joanna Ewa Jarząbkiewicz,  inż. arch. Gabriela Sara Grzanka.

 

Uzasadnienie: „Praca świadomie odnosi się do kontekstu krajobrazowego projektowanego terenu. Zadane funkcje użytkowe zostały zlokalizowane w rozbitej, stopniowo rozmieszczonej w terenie strukturze architektonicznej. Komisja Konkursowa doceniła, w szczególności, koncepcję bryły budynku wystawienniczo-muzealnego harmonijnie wpasowującego się w zróżnicowany teren Opery Leśnej”.