Skip to main content

O nas

Body

Linia to nowoczesne, opiniotwórcze czasopismo o profilu artystycznym, prezentujące różne dziedziny twórczości. Jej główne założenie to szeroko pojęta promocja architektury, designu i sztuki z naciskiem na sztukę współczesną. Naszą intencją jest pokazywanie zarówno uznanych i cenionych artystów, jak i młodych, jeszcze nieznanych, ale utalentowanych. Linia to magazyn bezpłatny. Gazeta wydawana jest w cyklu kwartalnym. 

Poprzez siatkę dystrybucji docieramy do osób ceniących architekturę, sztukę i design, oraz zainteresowanych obcowaniem z tą sferą. Linia jest partnerem licznych galerii sztuki, instytucji kultury, szkół wyższych, można ją znaleźć w muzeach, sklepach ze sztuka, designem, pracowniach projektowych, miejscach wszelkiej twórczości. Magazyn jest wysyłany do osób dysponującymi aktywami – zarówno własnymi, jak i kierowanych przez nich organizacji (pracownie architektoniczne, banki, instytucje finansowe, deweloperzy, salony motoryzacyjne, kliniki). Dzięki tek dobranej siatce magazyn z jednej strony stanowi źródło inspiracji dla twórców i przedstawicieli opisywanych branż, a z drugiej daje możliwość sfinansowania ich pracy. Dzięki temu Linia jest profesjonalnym łącznikiem pomiędzy designem, architekturą, sztuką i biznesem.